Egzamin Ósmoklasisty

 

Autor zdjęcia: taniaksiazka.pl

Egzamin Ósmoklasisty. Język Polski. Arkusze egzaminacyjne to nowa publikacja edukacyjna wydawnictwa Wilga. Ze względu na reformę systemu szkolnictwa egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie po raz pierwszy w kwietniu 2019 roku. Publikacja jest więc jedną z pierwszych traktujących o tej tematyce i stanowi bezcenną wskazówkę dla uczniów w jaki sposób mają przygotować się do pierwszego naprawdę ważnego testu dla ich przyszłości. Wynik uzyskany na egzaminie pozwoli bowiem myśleć o rekrutacji do najbardziej prestiżowych szkół średnich.

Zawartość publikacji

Książka zawiera cztery testy, które mają na celu przygotować ucznia do egzaminu w nowej formule. Pierwszy z nich został przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, trzy pozostałe zostały merytorycznie ułożone na na podstawie wzoru. Jako, że w kwietniu egzamin odbędzie się po raz pierwszy, ułożenie testowych przykładowych zadań było niezwykle trudnym zadaniem, aczkolwiek specjalistom z wydawnictwa Wilga ta niezwykle trudna sztuka się udała.

Dlaczego książka jest przydatna dla ucznia?

Dzisiejsi uczniowie mogą czuć pewien dyskomfort, ponieważ w przeciwieństwie do starszych roczników mają bardzo mało informacji czego mogą spodziewać się na końcowym egzaminie. Ten po zakończeniu ósmoklasisty różni się bowiem diametralnie od tego, który niegdyś nazywał się egzaminem szóstoklasisty czy gimnazjalnym. Przede wszystkim problem uczniom sprawić może powiększona znacznie liczba zadań otwartych – może ich być od pięciu aż do dziewięciu. Wśród nich znajduje się praca pisemna – uczniowie mają na tym egzaminie możliwość wyboru spośród dwóch tematów. Poprzednio na egzaminie szóstoklasisty i gimnazjalnym narzucony był jeden. Praca pisemna jest także o tyle interesująca, że uczeń musi odwołać się na niej do jednej z dwóch obowiązkowych lektur – wcześniej panował wolny wybór. Egzamin ósmoklasisty zbliża się jednak bardzo mocno do egzaminu maturalnego – lista lektur obowiązkowych jest zresztą nawet dłuższa niż ta przewidziana dla egzaminu dojrzałości. Formuła jednak nie musi być w pełni oczywista dla każdego ucznia i rozwiązanie czterech przykładowych testów z pewnością pomoże się w nią wdrożyć. W ten sposób dzieci będące na mecie przygody z szkołą podstawową nie będą niemile zaskoczone na końcowym teście. Wiedza zdobywana przez osiem lat jest oczywiście bardzo ważna, aczkolwiek istotna jest również sama umiejętność radzenia sobie z pytaniami typowo egzaminacyjnymi. Publikacja wydawnictwa Wilga pomoże przybliżyć realia nowego testu. Wykonywanie co tydzień jednego daje miesiąc sumiennego przygotowania, które z pewnością zaprocentuje w kwietniu.

Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Opracowania lektur

Autor zdjęcia: taniaksiazka.pl

W związku z nową reformą systemu oświaty, obowiązującą od 2017, w roku 2019 do egzaminu ósmoklasisty przystąpi wielu kandydatów. Oznacza to, że niezmiernie ważny jest wynik tego egzaminu, pozwalający na dalsze osiąganie celów w cyklu edukacji tj. promocję do szkół średnich. Jak widać wiele zależy od tego, jak skrupulatnie przygotujemy się do testu. Warto więc poświęcić swój czas wcześniej, osiągnąć sukces i zadowolenie z siebie w późniejszym etapie. Cykl podręczników ,,Egzamin ósmoklasisty” jest doskonałym repetytorium, pozwalającym ten sukces osiągnąć.

Co zawiera cykl?

Cykl zawiera wszelkie potrzebne informacje powtarzające materiał z lat ubiegłych, jest zgodny z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ułatwia przyswojenie pozyskanych dotąd już wiadomości. Poszerza wiedzę i pomaga z łatwością przebrnąć przez wszelkie elementy potrzebne do zdania egzaminu ósmoklasisty na dobrym poziomie. Szereg zadań wraz z opracowaniami i rozwiązaniami wydaje się być niezbędnym narzędziem do samodzielnego przyuczenia się i odnalezienia swojego sposobu na nie tyle pozytywny, ale przede wszystkim satysfakcjonujący nas wynik. Pozwala sprawdzić, który materiał trzeba jeszcze powtórzyć i na czym przede wszystkim powinniśmy się jeszcze skupić.

Czego spodziewać się po publikacji o języku polskim?

Podręcznik Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Opracowania lektur, jest niczym innym jak kompedium wiedzy w pigułce na temat wcześniej poznanych już zagadnień. Znajdziemy tam przekrój przez literaturę, stylistykę, fleksję, kończąc na słowotwórstwie. Dołączone do przykładów i teorii ćwiczenia z pewnością ułatwią nam zrozumienie tematu oraz umożliwią przełożenie tego jak rozumiemy dany materiał, na praktykę. Niezmiernie istotne jest również to iż publikacja ta zawiera opracowania lektur. Nie zawsze po przeczytaniu danej książki czy lektury jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania czy wyłapać konkretne informacje. Znaczące jest więc ponowne przeanalizowanie tego co jest esencją danego dzieła i zwrócenie uwagi na najważniejsze jego aspekty. Za kluczowe uznać można wcześniejsze powtórzenie zagadnień gramatycznych. Na pewno pomoże to przy tworzeniu wypowiedzi pisemnej w celu uniknięcia niechcianych lub niepożądanych błędów językowych i stylistycznych. W tym celu właśnie powstał ten podręcznik.

Znajdziesz tu:

  • Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami,
  • Dogłębne opracowania lektur,
  • Repetytorium z zakresu literatury i gramatyki,
  • Arkusze egzaminacyjne pozwalające oswoić się z materiałem,
  • Odpowiedzi na większość nurtujących pytań dotyczących języka polskiego i wymaganych pozycji książkowych.