Tylko na fotografii czas pozwala się zatrzymać 

i zanurzyć w oceanie wspomnień